Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Στην Aquavital παίρνουμε πολύ σοβαρά το θέμα της ποιότητας. Γι’ αυτό και ήμασταν οι πρώτοι που επενδύσαμε σε Πιστοποιήσεις Ποιότητας για όλα τα στάδια της διαδρομής του νερού, καθώς και για τη διαδικασία υγειονομικής απολύμανσης των θερμοψυκτών.

Από το 2005, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει η εταιρεία μας έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ποιότητας για τα εξής αντικείμενα:

  1. Διανομή και διάθεση θερμοψυκτών νερού
  2. Πώληση και διανομή εμφιαλωμένου νερού
  3. Υγειονομική συντήρηση θερμοψυκτών νερού
Το εμφιαλωτήριο, αλλά και όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι, υπόκεινται σε ετήσιους αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής.

Είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία του χώρου, η οποία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Έτσι ο κύκλος του προϊόντος και της υπηρεσίας που προσφέρουμε, από την εμφιάλωση και τη μεταφορά έως την αποθήκευση και διανομή του, καθώς και η εν γένει διαχείριση του ψυκτικού μηχανήματος που σας παρέχουμε, πιστοποιημένα τηρούν τις απαιτήσεις των ελληνικών και διεθνών προτύπων.