Το νερό Ζήρεια

Φυσικό Νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα
Ο χαρακτηρισμός του νερού ως «χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα» σημαίνει ότι πληροί το αντίστοιχο κριτήριο της οδηγίας 80/777 Ε.Ε. «η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα υπολογιζόμενη ως σταθερό υπόλειμμα δεν είναι ανώτερη από 500 mg/lt». Συγκεκριμένα, είναι 192 mg/lt, (δηλαδή ούτε στο μισό του προβλεπόμενου). Η ποσότητα αυτή δείχνει ότι πρόκειται για νερό εύπεπτο, που η καθημερινή του χρήση δεν εναποθέτει στον ανθρώπινο οργανισμό υπέρμετρες ποσότητες από κάποιο στοιχείο.

Φυσικό Νερό κατάλληλο για διαιτολόγιο πτωχό σε Νάτριο
Ο χαρακτηρισμός του νερού ως «κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο», σημαίνει ότι πληροί το αντίστοιχο κριτήριο της οδηγίας 80/777 Ε.Ε. «η περιεκτικότητα σε Νάτριο να είναι κατώτερη από 20 mg/lt». Συγκεκριμένα, η περιεκτικότητα του είναι 2,00mg/lt. Η διαφορά του από το ανώτατο όριο του κριτηρίου εξηγεί γιατί συνιστάται θερμά η χρήση του νερού Ζήρεια σε περιπτώσεις που επιλέγεται δίαιτα πτωχή σε νάτριο, αφού ως γνωστόν το νάτριο είναι ένας παράγοντας αύξησης της πίεσης και το συνηθέστερο άλας του, προκαλεί κατακράτηση υγρών στον ανθρώπινο οργανισμό


Έλεγχος ποιότητας νερού
Πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και τη βιομηχανική του χρήση. Δεν πρέπει να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι σταθερή στους 10-15 βαθμούς Cο (Κελσίου).
--
Στερεό Υπόλειμμα 260CMg/l =190
Αγωγιμότητα 20CμS/cm =342
Ολική σκληρότητα σε CaCO3Mg/l =173
PH=7,6
Ion Calcium Ca++Mg/l =52.60
Sodium Na+Mg/l =2.00
Magnesium Mg++Mg/l =10.10
Potassium K+=Mg/l =0.30
Bicarbonates HCO3Mg/l =196
Sulphates SO4Mg/l= 16.60
Chlorides CLMg/l =<5
Nitrates as Nitrogen NO3 (N)Mg/l =1.5
Fluoride FMg/l=110


Βαρέα Μέταλλα (Pb , Hg ,Cu , Cd , Cr, (ppb) απουσιάζουν As ,Mn ,Al)

Βασικές κατηγορίες εμφιαλωμένου νερού
Ο όρος «εμφιαλωμένο νερό» αναφέρεται στο νερό, το οποίο παρέχεται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς σε γυάλινες ή πλαστικές φιάλες ή πλαστικά δοχεία και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΥΔ Α1β/4871/79)

Φυσικό μεταλλικό νερό
(Σύμφωνα με την οδηγία 80/777/ΕΚ) Είναι ένα νερό μικροβιολογικά κατάλληλο, που έχει υπόγεια προέλευση και που υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες φυσικές εξόδους μιας πηγής ή τεχνητές μετά από γεώτρηση ή άλλα τεχνικά έργα. Διακρίνεται σαφώς από το πόσιμο γενικά νερό:
  1. Από τη φυσιολογική του σύσταση, που χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε μερικές περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό.
  2. Από την αρχική φυσική κατάστασή του, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν διατηρηθεί άθικτα λόγω της υπόγειας προέλευσης του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως.
  3. Διαφορές με άλλα είδη νερών


Επιτραπέζιο νερό
Πρόκειται για κοινό νερό, επιφάνειας ή υπόγειο, που μπορεί να υφίσταται σειρά φυσικοχημικών επεξεργασιών προκειμένου να απαλλαγεί από μικρόβια ή στοιχεία ακατάλληλα για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Αντίθετα, στα φυσικά μεταλλικά νερά δεν επιτρέπεται καμία επεξεργασία.

Νερό πηγής
Αποκλειστικά υπόγειας προέλευσης, το οποίο εμφιαλώνεται επί τόπου χωρίς να περάσει από επεξεργασία. Ωστόσο, στη χημική του σύνθεση δεν υπάρχουν μέταλλα και ιχνοστοιχεία, σε αντίθεση με το φυσικό μεταλλικό νερό.